Mäntyniemijaosto

Henna Kuusiluoto (puheenjohtaja)
Kirsi Jokisuo
Sami Väre
Merja Lähdeviiki
Jussi Saari
Mika Väre
Jussi Salomäki
Jussi Westerlund

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p