Mäntyniemijaosto

Henna Kuusiluoto (puheenjohtaja)
Leena Lammassaari
Teija Lahtinen
Kimmo Kukkula
Jussi Saari
Mika Väre
Jussi Westerlund

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p