Mäntyniemijaosto

Puheenjohtaja
Leena Lammassaari
050 3375255

Mira Friberg

Teija Lahtinen

Kimmo Kukkula

Jussi Saari

Mika Väre

Jussi Westerlund

Henna Kuusiluoto

Noora Tikka