Mäntyniemijaosto

Puheenjohtaja
Leena Lammassaari
050 3375255

Mira Friberg
Teija Lahtinen
Kimmo Kukkula
Jussi Saari
Mika Väre
Jussi Westerlund
Henna Kuusiluoto
Noora Tikka