Mäntyniemijaosto

Sami Väre (puheenjohtaja)
Jaana Forsell
Kirsi Jokisuo
Henna Kuusiluoto
Matti Ristolainen
Jussi Westerlund

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p